Dikkat!

Basın İlan Kurumu aracılığı ile daha önce hiç ilan yayınlatmamış tüzel veya gerçek kişilerin kanun, tüzük, yönetmelik gereği yayınlanması zorunlu olan ilanlarının yayını için bu alandan üye olabilirsiniz.

Merkezî yönetim kapsamındaki idareler, mahallî idareler, sosyal güvenlik kurumları, kamu iktisadî teşebbüsleri, kamu hukuku tüzel kişiliğini haiz teşekküller ile sermayesinin yarısından fazlası bu teşekküllere ait veya bunların yüzde elliden fazla sermaye payı olan iştiraklerin üyelik işlemleri için aşağıdaki yetkilendirme belgesini doldurup, ilgili şube ile iletişime geçerek üye olmaları gerekmektedir.
Şube iletişim bilgileri http://www.bik.gov.tr/iletisim adresinde bulunabilir.
Yetkilendirme yazısını indirmek için tıklayınız.